STOP BILL GATES: White House petition to investigate Bill Gates for crimes against humanity to hit 500,000 signatures

Here's where to sign it

UPDATE – WE’VE SUCCESSFULLY PASSED 500,000 !! LET’S PUSH A FEW MORE DAYS WITH SIGNATURES!

A petition to investigate Bill Gates for “crimes against humanity” and “medical malpractice” has gained a staggering 289,000 signatures from concerned citizens, almost tripling the number required to get a response from the White House. Because the petition is only ten days old, it may hit half a million signatures.

The “We the People” petition < —- which can be signed by going to that site —  asks the federal government to call on Congress to investigate the Bill and Melinda Gates Foundation, stating that “Congress and all other governing bodies are derelict in duty until a thorough and public inquiry is complete.“

The petition created on April 10 reached the threshold of 100,000 signatures within days and is currently one of the most popular petitions on the site.

This petition comes as change.org eliminated a similar petition for the UK.

As the White House’s “We the People” website explains, the petition platform empowers every American citizen “to become an agent of change” – and, if a petition gains 100,000 signatures in 30 days, the White House will “make sure it gets in front of the appropriate policy experts”.

“We the People is a platform that empowers the American public to take this action like never before – it’s a way for anybody, anywhere, to speak directly to the government and become an agent for change.

“With We the People, you can easily create a petition online, share it, and collect signatures. If you gather 100,000 signature in 30 days, we’ll review your petition, make sure it gets in front of the appropriate policy experts, and issue an official response.”

Robert F. Kennedy Jr., the nephew of former President John F. Kennedy, has also sharply criticized Gates for what he describes as a “messianic conviction that he is ordained to save the world with technology.”

“Vaccines, for Bill Gates, are a strategic philanthropy that feed his many vaccine-related businesses (including Microsoft’s ambition to control a global vac ID enterprise) and give him dictatorial control over global health policy—the spear tip of corporate neo-imperialism,” Kennedy Jr. wrote.

“Gates’ obsession with vaccines seems fueled by a messianic conviction that he is ordained to save the world with technology and a god-like willingness to experiment with the lives of lesser humans.”

Full petition:

We Call For Investigations Into The “Bill & Melinda Gates Foundation” For Medical Malpractice & Crimes Against Humanity Created by C.S. on April 10, 2020

As we look at events surrounding the “COVID-19 pandemic,” various questions remain unanswered. On Oct. 18th of 2019, only weeks prior to ground zero being declared in Wuhan, China, two major events took place. One is “Event 201,” the other is the “Military World Games,” held in none other than Wuhan. Since then a worldwide push for vaccines & biometric tracking has been initiated.

At the forefront of this is Bill Gates, who has publicly stated his interest in “reducing population growth” by 10-15%, by means of vaccination. Gates, UNICEF & WHO have already been credibly accused of intentionally sterilising Kenyan children through the use of a hidden HCG antigen in tetanus vaccines.

Congress & all other governing bodies are derelict in duty until a thorough and public inquiry is complete

Advertisements
Agenda2020Bill GatesBillGatesIsNotOurFriendCovid-19Event 201GatesOfHellKAGMAGAvaccineWWG1WGA
Comments (1)
Add Comment
  • Zatrzymać Billa Gatesa – 20.04.2020. | Zygmunt Białas

    […] Petycja “We the people”, którą można podpisać wchodząc na podany site:  petition – domaga się dochodzenia w sprawie Billa Gatesa, którego oskarża  się o zbrodnie przeciwko ludzkości i szkodliwe  praktyki  medyczne. Bardzo zdenerwowani obywatele wnieśli już do tej pory trzykrotnie wymagana ilość podpisów. Zebrano 289 tysięcy podpisów i przewiduje się, że ilość podpisów może przekroczyć milion.   Petycja zwraca się do rządu, by Kongres rozpoczął dochodzenie w sprawie Fundacji Billa Gatesa i Melindy Gates – petycja domaga się, żeby zarówno rząd, jak i cała administracja nie zajmowały się niczym innym jak tym śledztwem aż do jego zakończenia. Petycję, puszczona w obieg 10 kwietnia, podpisało już 100 tysięcy osób, i obecnie portal z tą petycją jest bardzo popularny,    Petycja “We the people” podpisana przez przynajmniej  100 tys. osób,  mianuje każdego amerykańskiego obywatela “agentem zmiany”; jeśli petycje podpisze 100 tysięcy osób w ciągu 30 dni, Biały Dom musi potraktować ją priorytetowo i poddać pod dyskusje odnośnym ekspertom.   Robert F. Kennedy junior, siostrzeniec byłego prezydenta USA,, Johna Kennedy’ego, ostro skrytykował Gatesa za „mesjanistyczne przekonanie, że to Gates jest przeznaczony do ratowania świata przy pomocy technologii”.   Pisze Kennedy: „Gates używa szczepionek pod przykrywką filantropii, która jednak przynosi mu niezłe dochody, pozwalające finansować mu prywatny biznes jak np. Microsoft, który ma służyć do globalnej kontroli obywateli świata. Daje to Gatesowi absolutną kontrolę globalnej polityki zdrowotnej i otwiera drogę do korporacyjnego neo-imperializmu”. Szczepionkowa obsesja Gatesa nadmuchana jest mesjanistycznym powołaniem do zbawienia świata przy pomocy technologii  i ‘boskie posłannictwo’ eksperymentowania życiem podludzi. Pełny tekst petycji: Wzywamy do przeprowadzenia śledztwa w sprawie medycznie szkodliwej działalności Fundacji Billa i Melindy Gates, a także zbrodni  przeciwko ludzkości. Gdy chodzi o wydarzenia  związane z pandemią COVID19, pozostaje wiele pytań bez odpowiedzi. 18 października 2019 roku, zaledwie kilka tygodni przez wybuchem epidemii w Wuhan w Chinach, miały miejsce dwa duże wydarzenia właśnie w Wuhan: jedno to “wydarzenie 201”, a drugie – „wojskowe zawody sportowe” – akurat oba te wydarzenia miały miejsce w Wuhan. I od tej pory datuje się wielki nacisk na światową szczepionkę i biometryczną rejestrację wszystkich obywateli planety. Na czele tej agresywnej kampanii stoi Bill Gates, który publicznie zgłosił wielkie osobiste plany… zmniejszenia populacji ziemi o 10-15 % PRZY POMOCY SZCZEPIEŃ. GATESA ,  i ONZ-owskie organizacje: UNICEF I WHO już wcześniej oskarżono o celowe sterylizowanie dzieci w Kenii, używając ukryty antygen w szczepionkach przeciw tężcowi. Kongres i inne organizacje rządowe wstrzymają swoją działalność aż do zakończenia dochodzenia.   STOP BILL GATES: White House petition to investigate Bill Gates for crimes against humanity to hit 500,000 signatures – Fort Russ https://www.fort-russ.com/2020/04/stop-bill-gates-white-house-petition-to-investigate-bill-gates-for&#8230; […]